Clients

ExxonMobil U.S. Production
Houston, Texas

Exxon Neftegas Limited
Sakhalin, Russia

ExxonMobil Global Engineering
Houston, Texas

ExxonMobil New Operations
Houston, Texas

ExxonMobil Upstream Research Co.
Houston, Texas

Golden Pass LNG, LLC
Houston, Texas

Force Specialty Services
La Porte, Texas

W & T Offshore
Houston, Texas

Manti Resources
Corpus Christi, Texas

ConocoPhillips Norway
Norway

Anadarko Petroleum Corporation
Houston, Texas

Energy Transfer Company
San Antonio, Texas

Headington Oil Company
Dallas, Texas

Oxy Permian
Seminole, Texas

Oasis Petroleum
Houston, Texas

Quantum Reservoir Impact
Houston, Texas

Magellan Terminals Holdings, L.P.
Tulsa, Oklahoma

APTECH
Houston, Texas

Oryx Midstream
Midland, Texas

Optimized Process Designs, LLC
Houston, Texas